FLYER 22 Goroc X 6.70 45km/h Range Extender
8'299.00 CHF 8'299.00 CHF 8299.0 CHF
FLYER 23 Uproc X 8.70
7'999.00 CHF 7'999.00 CHF 7999.0 CHF
FLYER 23 Goroc X 6.70 45km/h
7'449.00 CHF 7'449.00 CHF 7449.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 6.70 45km/h
7'449.00 CHF 7'449.00 CHF 7449.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 4.10 Range Extender
7'249.00 CHF 7'249.00 CHF 7249.0 CHF
FLYER 23 Uproc X 6.10
6'999.00 CHF 6'999.00 CHF 6999.0 CHF
FLYER 23 Upstreet 7.23 45km/h
6'849.00 CHF 6'849.00 CHF 6849.0 CHF
FLYER 22 Uproc3 6.30 DualBattery
6'849.00 CHF 6'849.00 CHF 6849.0 CHF
FLYER 22 Uproc X 6.10
6'699.00 CHF 6'699.00 CHF 6699.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc3 6.50 45km/h
6'499.00 CHF 6'499.00 CHF 6499.0 CHF
SALE!
FLYER 23 Goroc X 4.10
6'399.00 CHF 6'399.00 CHF 6399.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 4.10
6'399.00 CHF 6'399.00 CHF 6399.0 CHF
FLYER 22 Goroc2 6.30 45km/h
6'349.00 CHF 6'349.00 CHF 6349.0 CHF
SALE!
FLYER 23 Upstreet 7.10 45km/h
6'149.00 CHF 6'149.00 CHF 6149.0 CHF
FLYER 23 Upstreet 7.23
5'899.00 CHF 5'899.00 CHF 5899.0 CHF
FLYER 22 Uproc3 6.30
5'899.00 CHF 5'899.00 CHF 5899.0 CHF
SALE!
FLYER 23 Upstreet 7.43
5'699.00 CHF 5'699.00 CHF 5699.0 CHF
FLYER 23 Gotour 7.23
5'699.00 CHF 5'699.00 CHF 5699.0 CHF
FLYER 22 Goroc3 4.10
5'699.00 CHF 5'699.00 CHF 5699.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Uproc X 2.10
5'699.00 CHF 5'699.00 CHF 5699.0 CHF
SALE!