FLYER 22 Goroc X 6.70 45km/h Range Extender
8'299.00 CHF 8'299.00 CHF 8299.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 6.70 45km/h
7'449.00 CHF 7'449.00 CHF 7449.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 4.10 Range Extender
7'249.00 CHF 7'249.00 CHF 7249.0 CHF
FLYER 22 Uproc3 6.30 DualBattery
6'849.00 CHF 6'849.00 CHF 6849.0 CHF
FLYER 22 Uproc X 6.10
6'699.00 CHF 6'699.00 CHF 6699.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc3 6.50 45km/h
6'499.00 CHF 6'499.00 CHF 6499.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc X 4.10
6'399.00 CHF 6'399.00 CHF 6399.0 CHF
FLYER 22 Goroc2 6.30 45km/h
6'349.00 CHF 6'349.00 CHF 6349.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Uproc3 6.30
5'899.00 CHF 5'899.00 CHF 5899.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc3 4.10
5'699.00 CHF 5'699.00 CHF 5699.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Uproc X 2.10
5'699.00 CHF 5'699.00 CHF 5699.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc2 2.10
5'299.00 CHF 5'299.00 CHF 5299.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Uproc2 6.30
5'199.00 CHF 5'199.00 CHF 5199.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Uproc3 4.10
5'199.00 CHF 5'199.00 CHF 5199.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Upstreet5 7.10 45km/h
5'099.00 CHF 5'099.00 CHF 5099.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Gotour6 7.23
4'999.00 CHF 4'999.00 CHF 4999.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Upstreet3 7.10
4'899.00 CHF 4'899.00 CHF 4899.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Gotour3 7.43
4'899.00 CHF 4'899.00 CHF 4899.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Upstreet5 7.43
4'799.00 CHF 4'799.00 CHF 4799.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Gotour6 7.43
4'699.00 CHF 4'699.00 CHF 4699.0 CHF
SALE!